Murerpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 100.101 anbefalinger
På platformen har vi 97.894 håndværkere
Vi har indsamlet 373.673 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED

Når du skal have opmuret vægge, så tag en god snak med din håndværker. Håndværkeren er den bedste til at svare på spørgsmål omkring mursten og mørtel.

Udvendige mure

Opmuring af vægge og mure er enten en del af et nybyggeri, hvor der så skal graves ud til fundament før opmuringen kan finde sted. Eller også kræver projektet nedrivning af en eksisterende væg før den nye mur kan opføres.

De fleste ydermure er bygget op af en bagmur og en skalmur. Bagmuren, af f.eks. gasbeton, er den bærende mur. Skalmuren er typisk en murstensmur. Imellem de to mure er der hulmursisoleret.

Indvendige mure

Hvis du skal flytte rundt på vægge og ændre på rumopdelinger i huset, er det tvingende nødvendigt du først har undersøgt om det er bærende vægge. Hvis det er tilfældet, bliver opgaven straks mere omfattende da mureren skal sikre understøttelse for konstruktionen.

Det er en god idé at have plantegninger klar når mureren kommer forbi til jeres uforpligtende møde, så evt. bærende vægge kan identificeres.

Tilbage til oversigten