Murerpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 100.101 anbefalinger
På platformen har vi 97.894 håndværkere
Vi har indsamlet 373.673 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED

Fugtskadede og smuldrende mørtelfuger bør altid udskiftes for at bevare husets stabilitet og for at gøre klimaskærmen intakt. Ellers risikerer man flere skader og fugtproblemer i huset.

Fuger i murværket og fuger indendøre, eksempelvis på badeværelset, er to meget forskellige opgaver. Det er muligt at omfuge et eksisterende murværk. På badeværelset er det derimod oplagt, at få opsat nye klinker i samme omgang.

Fuger i dit udendørs murværk

Fugerne i gamle murværk har en tendens til at smuldre. De skal derfor vedligeholdes længe før murstene er nedslidt. Udskrabning af de gamle fuger og at få murværket fuget op igen, kan forandre et helt hus. Det vil komme til at se nyt, sundt og solidt ud igen. Værdien øges dermed kraftigt i en eventuel salgssituation.

Du bør få skiftet dine fuger hvis de er begyndt at smuldre eller har fået frostsprængninger. Hvis du alligevel skal have nyt tag er det også en god idé. – Så skal du kun have opsat stillads én gang!

At få skiftet fuger er et arbejde, der er opdelt i forskellige faser.

  1. Der afdækkes grundigt for, at beskytte vinduer og døre mod spredning af støv og fuge-rester.
  2. De gamle fuger fjernes med en fugefræser. Man skal være forberedt på at det larmer en del.
  3. Det kan ske, at mursten tager skade under omfugningen. Facaden gennemgås for beskadigede sten der skal udskiftes.
  4. Til slut skal der afsyres, så kalkslør og mørtelrester fjernes.

En omfugning sviner en del, så der vil være spor efter arbejdet efterfølgende Fugemassen består dog af rene naturprodukter som cement, sand og kalk.

Når man får lavet nye fuger dukker der ofte ekstra ting op, der er relevant at få ordnet med det samme. Det kan eksempelvis være sålbænke, sokler og silikonefuger på vinduer og døre.

Fuger indendørs

Drejer det sig eksempelvis om en enkelt fuge i et stort klinkegulv, kan det godt betale sig at få den repareret. Men opstår revner og huller flere steder, er det tegn på at underlaget bevæger sig. Det sker typisk, hvis fliserne er lagt ovenpå et trægulv.

Indendørs kan man vælge mellem forskellige lyse og mørke farver til fugerne. En farvet fuge kan få klinkerne at fremstå mere rolige, eller få dem til at træde frem via en kontrastfarve.

Fuger på et badeværelse er særlig hårde og sikrer, at der ikke trænger vand ind i konstruktionerne. Det er vigtigt alle rester af den gamle fuge fjernes og at fladerne rengøres, så den nye fuge kan binde og blive ordentlig tæt.

Tilbage til oversigten