Murerpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 100.101 anbefalinger
På platformen har vi 97.894 håndværkere
Vi har indsamlet 373.673 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED

En ny tilbygning til dit hus eller en helt ny bolig? Nybyggeri eller en tilbygning til boligen er et meget omfattende byggearbejde, der kræver stor forberedelse og dermed tid.

Vi stiller stadigt større krav til vores boliger og især hvilke faciliteter vi har adgang til i huset. Ønsket om mere plads løses gerne ved at bygge til den eksisterende bolig. Det kan imidlertid også være du vil have opført en ny bolig, der opfylder alle dine boligdrømme.

Ikke de store forskelle rent projektmæssigt

Rent byggeteknisk er det stort set det samme, uanset om man skal have lavet tilbygning eller opført et helt nyt hus. Den største forskel ligger i at tilbygningen kan kobles på de eksisterende el-, varme-, vand-, og afløbsinstallationer. Andre elementer som fundament, ydervægge, tag, døre, vinduer, indvendige gulve, vægge og loft er ens for både tilbygninger og nybyggeri.

Begge kræver tilladelse fra kommunen. En tilbygning til et eksisterende hus er en udvidelse af det beboede areal og kræver derfor en byggetilladelse. Derudover er der regler for bebyggelsesprocenten. Dvs. hvor mange procent af grunden der må bebygges.

En tilbygning til et gammelt hus skal endda leve op til samme regler omkring energiforbrug og isolation, som nybyggeri. Man skal derfor udarbejde en energirammeberegning i forbindelse med ansøgningen om byggetilladelse.

En tilbygning skal passe til det eksisterende hus

Når du har besluttet dig for en tilbygning, er det vigtigt den hænger godt sammen med det eksisterende hus. Ellers kan tilbygningen hurtigt komme til at virke som en tilfældig klods. Det kan derfor være en god idé at hyre en arkitekt til at komme med et løsningsforslag for tilbygningen.

En arkitekt vil kunne rådgive og vejlede med hensyn til materialevalg, placering og udformning. Normalt er der to veje man kan gå, når man skal bygge ud. Enten får man inkorporeret tilbygningen på en sådan måde, at den kommer til at fremstå som en naturlig del af huset. Eller man kan vælge at lade tilbygningen adskille sig tydeligt fra det oprindelige hus, f.eks. ved at gøre brug af andre materialer eller niveauforskelle. Du kan beregne en vejledende pris på en arkitekt på vores søster site Arkitektpris.dk.

Et typisk dansk parcelhus er et nemt hus at lave en tilbygning til, da stilen og materialerne er nemme at modernisere. Mange vælger – når der alligevel skal opføres en tilbygning – samtidigt at renovere den eksisterende facade. Dermed får man et nyt og tidssvarende udseende til sit hus. Man kan også vælge at få gravet ud til kælder under den nye tilbygning.

Det er en god idé at hyre en rådgiver eller arkitekt

Da nybyggeri er et omfattende byggeprojekt, anbefales det man får sig en byggesagkyndig rådgiver eller arkitekt. Denne kan hjælpe dig med at sikre byggeriet overholder loven, såvel som dine egne krav til byggeriet. En rådgiver kan både bruges gennem hele processen eller udelukkende under de indledende faser.

Tegn altid en entrepriseforsikring når du skal bygge nyt, eller forhør dig hos dit eget forsikringsselskab om du er dækket hos dem. Vær i særdeleshed opmærksom på hvem der er ansvarlig for beskadigelse af byggematerialer, f.eks. ved regn eller tyveri.

Aflevering af det nye byggeri

Når byggeriet er færdigt, er det vigtigt at gennemføre en afleveringsforretning! Det går ganske enkelt ud på, at du og din rådgiver gennemgår fejl og mangler ved byggeriet med entreprenøren. Herunder noteres en tidsfrist for udbedring af eventuelle fejl.

Byggeriet skal du også færdigmelde til kommunen. Kommunen kan vælge at komme forbi og kontrollere hvorvidt du har opfyldt samtlige betingelser i byggetilladelsen.