Murerpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 100.101 anbefalinger
På platformen har vi 97.894 håndværkere
Vi har indsamlet 373.673 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED

På murerpris.dk kan du beregne en pris på murerarbejdet ifm. en tilbygning – hurtigt, nemt og gratis!

En tilbygning til huset er et større byggeprojekt. Mange faktorer skal iberegnes, før man sidder med den endelige pris. Først skal tilbygningen planlægges og evt. tegnes af en arkitekt. Det er også nødvendigt at få en erfaren håndværker ud og besigtige din eksisterende bygning, så han kan vurdere arbejdsindsatsen og eventuelle problemer der kan opstå når fundament etc. graves ud.

Der er også en endnu sværere faktor at beregne, når du gerne vil have svar på følgende: Hvad er prisen på en tilbygning? Kommunens lokalplan er nemlig altafgørende for om dine byggeplaner kan føres ud i livet. Når de færdige planer for tilbygning til hus foreligger, skal du kontakte Teknisk Forvaltning i din kommune.

Det er lovpligtigt at søge om tilladelse, når man øger det bebyggede areal på grunden.

Tilbygning - totalpris

Andre faktorer, når man søger at besvare spørgsmålet; hvad koster en tilbygning, er selvfølgelig materialeudgifter og arbejdstidsudgifter. Det er især hér vi kan være dig behjælpelige.

På vores temaside om tilbygninger kan du beregne en pris på hele tilbygningen – og også tilbygninger i træ og glas:

Beregn en totalpris på tilbygning.prisberegning.dk

Pris på muret tilbygning

Det er vigtigt at pointere vores pris kun er vejledende. Det er klart den endelige pris på så stort et projekt, kan variere voldsomt alt afhængig af ovennævnte faktorer. Der kan jo også opstå uforudsete udgifter såsom materialespild, problemer under udgravningen, eller lignende.

Vores pris fra beregneren er baseret på et landsgennemsnit og kan derfor fungere som et glimrende fundament, når du skal vurdere om den konkrete pris, du ender med at få tilbudt fra en murer, er rimelig.

Murerpris.dk sørger for at sætte dig i kontakt med en erfaren murermester, der kan give et gældende pris tilbud på tilbygning.

I vores menupunkt ”dokumenter” kan du i øvrigt hente råd og vejledning om hvordan du lægger budget, samt hvordan du håndterer uforudsete ekstra arbejdsudgifter. Når man vil vide hvad en tilbygning koster er det – projektets størrelse taget i betragtning – en ofte forekommende merudgift.