Murerpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 100.101 anbefalinger
På platformen har vi 97.894 håndværkere
Vi har indsamlet 373.673 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED

Er dit byggeri i gang, og du ønsker at ændre i planen eller få udført ekstra ting i forbindelse med byggeprojektet, kan du gøre brug af en Aftaleseddel for Ekstraarbejde.

I en Aftaleseddel for Ekstraarbejde specificeres omfanget og prisen på det ekstra stykke arbejde.

Nedenfor kan du finde et eksempel på, hvorledes en aftaleseddel kan udformes.

Tilbage

Hent dokumentet her: