Murerpris.dk er en del af Håndværker.dk

Vi har indsamlet 100.101 anbefalinger
På platformen har vi 97.894 håndværkere
Vi har indsamlet 373.673 Byggeopgaver
Håndværker.dk 4,9 VERIFICERET VIRKSOMHED

Et afleveringsdokument er et dokument, du udfærdiger sammen med mureren efter endt arbejde. Heri noteres mulige fejl og mangler der måtte være ved arbejdet, hvis der altså er nogen.

I forbindelse med afleveringsdokumentet indgår du i en afleveringsforretning, hvor I sammen finder ud af prisen på manglerne, samt hvor stort et beløb der skal tilbageholdes, indtil mureren har udbedret manglerne.

Afleveringsdokumentet er også væsentligt i forhold til reklamationsfristerne på 1-års gennemgang og 5-års eftersyn.

Nedenfor finder du et eksempel på hvorledes et afleveringsdokument kan udformes.

Tilbage

Hent dokumentet her: